Description

Opvang overdag voor (voornamelijk) niet schoolgaande kinderen.

Opvang overdag voor (voornamelijk) niet schoolgaande kinderen.

Jacky Lou, bijna 2 jaar verblijft al de hele tijd thuis. Binnenkort start ze op school. Hoe kan ik haar hier op voorbereiden?

Mohammed, 1.5 jaar stelt thuis lastig gedrag: gooit zich op de grond, krijst heel vaak, is ongehoorzaam. Daarenboven maakt mama een heel moeilijke periode door. Ze heeft het financieel zwaar, haar relatie is net verbroken,… Eigenlijk heeft mama wat nood aan rust overdag zodat ze allerlei zaken terug in orde kan brengen. Daarnaast heeft ze eigenlijk ook vragen hoe om te gaan met het gedrag van Mohammed. Kan Mohammed enkele dagen in de week overdag naar de opvang komen? Krijg ik dan ook hulp?


Elsy (4 maand) is geen gemakkelijke baby. De nachten verlopen zeer lastig: ze wordt vaak wakker, slaapt niet vlot in, vraagt op zeer onregelmatige momenten naar melk. Ook overdag komt ze moeilijk tot rust. Beide ouders hebben het zeer zwaar, ook door opgestapeld slaaptekort. Opvang overdag zou wat rustmomenten inbouwen voor de ouders. En misschien kan Elsy ook wel wat hulp gebruiken bij haar eerste hapjes…? Bij de ouders weigert ze momenteel te proeven…

In gelijkaardige situaties kan ambulante opvang een tijdelijke oplossing bieden. Je kind van 0 tot 3 jaar kan gedurende max 4 dagen in de week (Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag) naar de ambulante opvang komen. Dit kan voor een termijn van 3 maanden.


Samen met een klein groepje kinderen krijgt je kind binnen een warme omgeving een duidelijke structuur aangeboden. De begeleider van de opvang werkt samen met jouw kind om zijn/haar ontwikkeling te stimuleren, te werken aan een vaste structuur, contact te maken met andere kinderen,… Er worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden.


Als ouder krijg je hiernaast ook ofwel begeleiding aan huis, of kom je 1 of 2 halve dagen meedraaien samen met je kind en andere ouders, of je kan ook kiezen voor een individueel trainingsmoment. Al deze begeleidingsmogelijkheden zijn er om ook jou de nodige ondersteuning te geven. We werken samen om je opvoedingsvaardigheden te versterken, maar kunnen jou ook ondersteunen met mogelijke problemen zoals huisvesting, financiële moeilijkheden, emotionele problemen…


Als gezin betaal je een bijdrage op basis van je inkomen. We houden altijd rekening met financiële moeilijkheden. Dit mag geen drempel vormen.

Samen met een klein groepje kinderen krijgt je kind binnen een warme omgeving een duidelijke structuur aangeboden.

Staan jullie niet altijd op dezelfde lijn op vlak van opvoeding?Wacht niet langer en neem contact met ons op!